Kysstekniker och tips

En kyss signalerar ofta ett vänskapligt förhållande till en annan person. Vilket känslomässigt meddelande en kyss signalerar beror på vilken typ av kyss det är frågan om och också vilket förhållande man har till personen sedan tidigare. Denna artikel ger allmänna råd gällande kyssar, tillsammans med en kort presentation om några vanliga kysstekniker. 

kissing-techniques

Innan man kysser en person för första gången är det fördelaktigt att ge personen en liten antydan om vad som är på gång. Beroende på vilken typ av relation man har till personen kan denna antydan göras på flera sätt. Det är bra att försiktigt testa sig fram. Mer tips om hur detta kan göras ges nedan. 

Hur visar man att man är intresserad av en kyss? 

Det är bra att alltid först ge en liten antydan om att man är intresserad av att kyssa någon. Detta går att göra på olika sätt, beroende av vad som är lämpligt i just den relationen. Indirekta antydningar kan inkludera att snegla snabbt mot personens läppar eller att göra läpparna fina med läppstift. 

Mer direkta antydanden om intresse kan göras genom att rakt av testa med en liten vänskaplig kyss på kinden för att se om personen verkar reagera positivt. Detta är något som endast bör göras då man är närmare bekant med personen och har en stark anledning att tro att reaktionen kommer vara positiv. 

Ett annat mer direkt sätt att visa intresse för en kyss är att helt enkelt be om en kyss. Också detta är något som har större chans att fungera bra mellan personer som är nära bekanta med varandra sedan tidigare. Man kan exempelvis säga att man skulle vilja kyssa personen och se hurdan reaktionen blir. 

simple-kiss

Vänskapliga kysstekniker 

En typ av kyssteknik som anses vara enbart vänskaplig till sin karaktär är en enkel kyss på pannan. Denna görs genom att puta med munnen och placera en kyss på den andras panna med ett smackande ljud då luft dras in mellan läpparna. Ofta är denna typ av kyss ett tecken på vänskaplig beundran utan romantiska förtecken. 

Den välkända kindkyssen är en annan typ av kyss som normalt anses vara av vänskaplig karaktär. Liksom kyssen på pannan görs den genom att puta med munnen och dra in luft mellan läpparna så ett litet smackande ljud åstadkoms. Denna typ av kyss fungerar i många fall som en hälsnings- och avskedsgest mellan vänner. 

En så kallad slängkyss är ett mellanting mellan vänskaplig och romantisk kyss. Den kännetecknas av att den andra personens kropp inte vidrörs med munnen, utan istället “slänger” man iväg kyssen till en person. Personen som ger en slängkyss kysser sin hand och blåser iväg kyssen till den andra personen. Slängkyssen är ofta en avskedsgest. 

Romantiska kysstekniker 

En känd typ av romantisk kyss är den franska kyssen. Det är en kyssteknik som går ut på att med öppna läppar låta tungorna mötas under kyssen. Den anses ofta vara väldigt romantikbaserad. För att undvika problemet med att näsorna stöter ihop under kyssen är det fördelaktigt att vrida ansiktet lite åt sidan när man ska kyssas. 

En handkyss är en tämligen romantisk kysstyp som kännetecknas av att en man kysser en kvinnas handrygg. Denna typ av kyss är idag inte så vanlig i västerländska länder men fungerade förr som en hälsningsgest. Vissa källor rekommenderar att kyssen inte ska nudda kvinnans hand, medan andra menar att kyssen mycket väl kan nudda handen. 

romantic-kissing

Vilka kulturella skillnader finns det? 

I exempelvis Frankrike och Italien används kindkyssen på ett annorlunda sätt än i många andra länder. Det är vanligt att hälsa varandra med två kyssar, en på vardera kind, för att hälsa på varandra och för att ta avsked. I Frankrike kallas denna dubbla kindkyss “la bise” och i Italien “il bacetto”. 

I flera strikt muslimska länder ses kyssar inte med blida ögon. Kyssar anses ofta i dessa kulturer vara jämförbart med sexualitet och bör endast göras bakom låsta dörrar och aldrig i åsyn av andra. I flera muslimska länder är det rent av olagligt att kyssa någon på offentlig plats, oavsett om det är en vänskaplig eller romantisk kyss. 

Det kan också finnas skillnader inom olika länder. I vissa delar av USA är det mycket mer accepterat att kyssas, medan andra delar anser att det är mer olämpligt. Åldern är också en viktig faktor då folk sällan protesterar mot att små barn kysser varandra, medan unga människor i puberteten ofta avråds från alltför mycken dylik kontakt. 

Första romantiska kyssen 

Den första romantiska kyssen är ofta en nervös och viktig upplevelse för många. För att minska eventuell nervositet och göra upplevelsen positiv och minnesvärd är det viktigt att ha tålamod med både sig själv och sin partner. Om kyssen inte blir precis så perfekt som man tänkt sig är det bra att kunna ta det hela med humor. 

Det är också viktigt att inte skynda sig igenom den första romantiska kyssen. Det är en upplevelse man bara får uppleva en gång, så om det inte känns rätt just då kan det rentav vara bra att vänta ett tag och prova igen när det känns mindre nervöst. Det är ingen brådska. 

Det kan vara bra att låta den andra leda kyssen om man känner sig osäker. Det kan inge mer förtroende om man börjar med att imitera den andra tills det känns tryggare att försöka ta eget initiativ. Naturligtvis är det aldrig dåligt att erkänna att man är nervös. Detta kan tvärtom minska mycket av nervositeten. 

Hur signalerar man att man inte vill ha en kyss? 

Om man inte vill kyssa någon ska man heller inte göra det. Det viktigaste tipset här är att bestämt men vänligt avböja genom att tacka nej. Det är bra att komma ihåg att det förmodligen har krävts mycket mod av den andra att inleda en kyss, så det är viktigt att vara artig och respektfull i kommunikationen. 

Ifall man inte alls vill ha en kyss är det också bra att se över de signaler man sänder till den andra personen. Om man avger signaler som kan tolkas som flörtiga eller förförande kan personen tolka det som att man vill bli kysst. Det gäller att vara tydlig med både muntlig och kroppslig kommunikation. 

Sammanfattning 

Den kyssteknik man väljer sänder olika signaler till mottagaren. Det är därför viktigt att noga tänka igenom hur man kysser den andra personen. Om den andra inte vill ha en kyss är det alltid skäl att respektera det. Det är också viktigt att ta hänsyn till kulturella attityder i de fall det är nödvändigt.