Så kan du lära dig engelska

Att kunna prata engelska är viktigt, inte minst för att du ska kunna resa runt i världen. Engelska är ett internationellt språk och många länder har till och med engelska som ett av sina huvudspråk. Att kunna prata engelska flytande ger dig stora fördelar i livet, inte minst om du vill kunna jobba utomlands eller i Sverige med yrken som kräver att du kan engelska flytande. Många arbetsgivare värdesätter bra kunskaper inom engelska högt. Genom att lära dig engelska kan du få tillgång till en internationell arbetsmarknad och du kan ta ett jobb i princip vart som helst i världen.  Om du vill lära dig engelska eller förbättra dina kunskaper inom ämnet finns det flera olika alternativ att välja mellan. Engelska lärs ut i redan i grundskolan i svenska skolor men ändå är det många som inte har lärt sig grunderna i språket. Då kan det vara smart att börja läsa kurser i engelska, antingen på en skola eller på distans via nätet. Det är även möjligt att resa utomlands till ett engelsktalande land för att studera engelska och öva sig på att använda språket i vardagen. Möjligheterna för dig som vill lära dig engelska är oändliga. Nedan följer några hjälpsamma tips på vägen.  Läs kurser i engelska  Det finns mängder av kurser i engelska som du kan läsa, främst på Komvux. Detta är grundläggande kurser i engelska som du läser på gymnasial nivå. Du kan antingen läsa på studieort, det vill säga att du faktiskt går på lektioner och föreläsningar, eller på distans där du studerar över internet. Många har studerat de första kurserna i engelska på gymnasiet och sedan valt att läsa till mer avancerade engelskakurser på distans under tiden de till exempel arbetar. Detta är ett utmärkt sätt att till exempel förbättra ditt CV eller för att komplettera dina betyg om du vill komma in på en utbildning.  Om du vill börja läsa engelska måste du ansöka om en plats på kursen. […]

Läs mer →

Grunderna i att räkna procent

Ordet procent kommer från latin och betyder “för hundra” eller “av hundra”. Det används till att ange en proportion av någonting, där 100 motsvarar hela och 0 inget. Procent brukar betecknas med tecknet %. Det finns flera sätt att räkna procent. Hur man gör beror på vilket svar man vill komma fram till och vilka förhandsuppgifter man har. Den här artikeln handlar om olika sätt att räkna procent. Artikeln berättar både om vilka situationer procenträkning behövs i och hur man ska gå tillväga för att få ett svar. Räkneinstruktionerna ges numrerade steg för steg för att det ska bli lätt att följa dem.  Procenträkning kan användas till flera olika typer av räkneuppgifter. Procent gör det lättare att ange en proportion av något, då man kan ange andelen istället för antalet. Ett exempel är att man istället för att säga “Solen sken 30 dagar av 100” kan säga “Solen sken 30 % av tiden”, vilket är ett tydligare och mer generellt sätt att säga samma sak. Man har alltså angett andelen tid då solen sken istället för att rakt av ange tiden. I den här artikeln visas hur detta ska räknas tillsammans med några andra sätt att räkna procent, med både allmän information om när räknesättet används och instruktioner gällande räkneprocessen.  Räkna ut procent av […]

Läs mer →