Hur man slutar att nysa

Alla nyser någon gång men känns det som att du har problem med att du nyser? Du kanske nyser väldigt frekvent varje dag, eller ovanligt ofta. Kanske är du en av dem som när du väl börjat nysa inte kan sluta. En nysning, två nysningar, tre nysningar… Snart är antalet nysningar upp i tiotals nysningar och inget verkar få dem att sluta. Att nysa någon gång ibland kanske är helt okej, eller något du inte bryr dig särskilt mycket om eftersom det är en naturlig kroppsfunktion. Men att nysa ovanligt ofta och mycket är faktiskt väldigt uttröttande, fysiskt såväl som mentalt.

Hur man slutar att nysa

Att nysa är som sagt en naturlig kroppsfunktion som är en del av kroppens försvar mot främmande organismer, så som bakterier och andra hälsofarliga ämnen. Nysningar kan exempelvis orsakas av att rök, damm, pollen, päls, kvalster eller bakterier har tagit sig in i näsan och kittlar den. Kroppen reagerar då genom att framkalla en eller flera nysningar, för att rensa andningsvägarna och förhindra att de främmande organismerna tar sig längre in i kroppen och gör skada. Nysningar skickar iväg slem, luft och bakterier eller andra ämnen, med en oerhörd kraft ur näsan. På så vis kan nysningar också sprida sjukdomar till andra personer.

Vad orsakar dina nysningar?

För att effektivt kunna behandla nysningar måste du också veta vad som orsakar nysningarna. Utan att veta vad som orsakar nysningarna kommer du att famla i blindo, och få testa många olika sätt att minska antalet nysningar. Självklart är det inte alltid möjligt att ta reda på exakt varför du nyser, men i väldigt många fall finns en orsak till nysningarna som bör adresseras. Det finns människor som nyser när de tittar in i solen, eller får skarpt solljus mot ögonen. Detta triggar igång nysningarna, och det är faktiskt upp till en tredje del av alla människor som har denna tendens. Detta tillstånd kallas för fotisk ljusreflex.

titta på solen orsakar nysningar

Visste du att det också finns människor som faktiskt nyser av att ha sexuella tankar, eller som nyser när de får orgasm? Det är faktiskt inte helt ovanligt men forskarna vet inte varför nysningarna uppstår och vad det finns för koppling mellan hjärnans signal för nysningar och sexuell upphetsning. Detta fenomen är inte farligt och det finns inte heller någon behandling för det, men självklart kan det ändå orsaka obehag. Trots att det inte är helt ovanligt så beror frekventa nysningar för det mesta på att du är sjuk, att du lever eller vistas i en dålig miljö eller att du är allergisk mot något ämne.

Eliminera och undvik dålig miljö i hemmet eller på arbetsplatsen

När man talar om att en dålig miljö påverkar en hälsomässigt så handlar det oftast om hemmiljön, eller miljön på skolan eller arbetsplatsen, eftersom vi vistas på dessa platser så många timmar. Dock kan nysningar också orsakas av att du temporärt vistas på en plats med dålig miljö. Det kan till exempel vara om du hamnar på en plats med mycket luftföroreningar som avgaser eller rök, eller en plats där det är mycket parfym eller andra starka dofter. Alla dessa faktorer kan få kroppen att vilja rensa näsan, och att skydda din kropp mot dåliga ämnen. För att minska på nysningarna måste du dock undvika denna ohälsosamma miljö.

damm kan orsaka nysningar

Handlar det om en dålig hem-, skol- eller arbetsplatsmiljö som orsakar dina nysningar så är orsaken oftast undermålig städning så att damm ackumulerats, eller helt enkelt mögel. Damm och dålig städning kan vara enkelt att upptäcka. Mögel däremot är ofta dolt, och symptomen på att du är drabbad kommer ofta smygande och misstas lätt för andra sjukdomstillstånd. Märker du att dina nysningar oftast sker på någon av dessa platser, och/eller att andra också nyser mycket, eller att du får andra symptom på dessa platser – ta upp frågan om mögel snarast med fastighetsägaren! Att eliminera mögel är ett bra sätt att minska nysningar och att skydda din hälsa.

Allergier

Allergier är också en vanlig orsak till att man nyser mycket. Är du drabbad av någon, eller flera allergier, kan du antingen nysa i perioder eller av en konstant art. Det beror förstås på om din allergi exempelvis är säsongsbetingad, eller om du bara utsätts för den allergen du inte tål ibland. Är det istället en allergi som du ständigt utsätts för så kommer du troligen att nysa i princip konstant, utan perioder av uppehåll. Antingen så vet du med dig att du är allergisk och därför nyser, får rinnande ögon, får huvudvärk och andra symptom, eller så har du symptom men du vet inte om orsaken.

Det kan helt enkelt vara så att du är allergisk mot någon allergen som du inte får så många andra symptom av, än just nysningar. Det kan exempelvis vara någon växt du har i ditt hem, ett schampo, en lotion eller någon annan hud- eller skönhetsprodukt. Det kan handla om att du är allergisk mot damm eller kvalster, eller mot något av dina husdjur. Misstänker du att du kan vara allergisk mot något, eller om du inte kan hitta någon koppling till varför du nyser, kan det därför vara en god idé att kontakta din vårdcentral och berätta om dina symptom samt om dina tankar kring vad det beror på.

Ren luft – en effektiv hjälp mot vissa former av nysningar

Som tidigare påpekats måste du adressera orsaken till varför du nyser, för att effektivt kunna punktmarkera orsaken och på så vis minska eller helt slippa nysningarna. Att snyta sig kan vara effektivt, eftersom det hjälper kroppen att rensa näsan på främmande ämnen och partiklar. Att skaffa en luftrenare till hemmet kan göra så att du inte nyser så mycket, eftersom allergener och andra partiklar så som damm minskas i inomhusluften. Det kan exempelvis vara effektivt att åtminstone ha ren luft i sovrummet, då du sover en stor del av dygnet och på så vis får kroppen vila från allergener, partiklar och damm.

Läkemedel att använda mot nysningar

Läkemedel kan vara ett effektivt sätt att minska dina nysningar. Du kan exempelvis använda nässpray eller antihistamintabletter som behandlar allergisymptom. Kom dock ihåg att det bästa och effektivaste är att ta bort källan till allergierna. Det är dock inte lätt om det gäller exempelvis pollen eller andra utomhusväxter. Det finns också naturläkemedel som du kan prova, och som vissa får god effekt av. Mot pollenallergi rekommenderar vissa att du ska dricka björksav i god tid innan pollensäsongen, för att på så vis få mindre allergiska besvär under den kommande pollensäsongen. Det samma kan gälla för probiotika, som hjälper kroppen att bygga en stark tarmflora som är kopplad till kroppens immunförsvar.