Sveriges bästa sjukhus

Vården i Sverige kan kännas förvirrande då mycket har ändrats på senare år. Omstruktureringar har gjorts, och Sollefteå Sjukhus hamnade i blickfånget då landstinget lade ner deras BB-avdelning. Runt om i landet har fler vårdcentraler öppnats för att avlasta akutmottagningar och hänvisa vidare till specialistläkare på de olika sjukhusen. Det finns ett fritt vårdval i Sverige där du som svensk medborgare själv får välja var du vill ta emot din vård. När du går till ett sjukhus ska du kunna vara säker på att du får den vård du behöver. Vid specialistvård finns det även sjukhus som är bättre rustade för specifika behov.

Sveriges bästa sjukhus

När det gäller att utse vilket sjukhus som är bäst grundas det på flera kriterier, och särskilt personliga preferenser. Dagens Medicin har dock rankat de bästa sjukhusen enligt några viktiga kriterier, och de har kommit fram till att de bästa sjukhusen 2017 var Norrlands universitetssjukhus, Capio S:t Görans sjukhus samt Västerviks sjukhus. Anledningen till att dessa var bäst beror på att listan delades upp mellan universitetssjukhus, mellanstora sjukhus samt mindre sjukhus. Olika kriterier som medicinsk kvalitet, tillgänglighet samt god cancervård var betydande faktorer när det kom till att utse vinnarna. Vi ska titta lite närmare på dessa sjukhus, och berätta mer om dem i denna artikel.

Norrlands universitetssjukhus

Norrlands universitetssjukhus

Detta sjukhus är beläget i Umeå och förkortas Nus. De har ofta tävlat mot Linköping för att ligga högst på listan av de bästa sjukhus som Dagens Medicin presenterar varje år, och även om Linköping har vunnit några gånger har Norrlands universitetssjukhus hamnat på första plats hela tre gånger, vilket är ett otroligt resultat. Anledningarna är många, men tyngst väger medicinsk kvalitet som anses vara den bästa på detta sjukhus. Även patienternas åsikter räknas in, och en rad andra faktorer. Dagens Medicin bedömer sjukhusen utifrån 150 olika indikatorer, och inom områden som cancervård och ljumskbråcksoperationer presterar Nus allra bäst.

Nackdelen för många svenskar är att sjukhuset är beläget i Umeå, och om du vill resa dit för att få vård kan det ta väldigt lång tid beroende på var du är skriven. Västerbottens län är inte lika tätbebott som exempelvis Västra Götalands län eller Stockholms län, och det kan även kosta en hel del pengar att resa dit för att söka vård. Men hälsan är ju det viktigaste för alla människor, och det kan vara en betydande faktor i varför svenskar väljer detta sjukhus. Sjukhuset själva meddelar att samverkan har spelat stor roll i varför de ligger på första plats, och även tillgängligheten.

Capio S:t Görans sjukhus

Capio St Görans sjukhus

Detta sjukhus finns på Kungsholmen, mitt i Stockholm, och de vann priset för bästa mindre sjukhus av Dagens Medicin 2017. Anledningarna till detta är exempelvis korta väntetider på akuten, mindre mängd överbeläggningar än andra sjukhus, en uppfylld vårdgaranti och framförallt en högkvalitativ medicinsk kompetens. Capio S:t Görans sjukhus använder mycket färre resurser än andra i samma kategori, och de har lyckats att balansera effektivitet med patientnöjdhet samtidigt som de även har nöjda och glada anställda. Sjukhuschefen Sofia Palmquist kommenterade utmärkelsen via deras egna hemsida, med en liten text om att det är de anställda som bidragit till att de är så bra som de är.

Att personalen tar hand om patienterna på ett bra och kunnigt sätt har alltså bidragit till att sjukhuset röstats fram som etta bland de mindre sjukhusen. Det är ett bevis på att ledningen bryr sig om sina anställda, och de i sin tur bryr sig mer om sina arbetsuppgifter. Det krävs många pusselbitar som ska platsa om en större verksamhet ska fungera väl, och i detta fall ser vi ett typexempel på ett sjukhus som uppfyller alla nödvändiga kriterier för att rankas som ett av de bästa i hela Sverige. I undersökningen som Dagens Medicin gjorde framkom det att 75 procent av alla patienter fick hjälp inom en timme.

Västerviks sjukhus

Västerviks sjukhus

Västerviks sjukhus är beläget i Kalmar län, och mer specifikt i staden Västervik. Året 2017 vann de utmärkelsen för bästa mellanstora sjukhus av Dagens Medicin, och på sin hemsida finns även en artikel om det. Sjukhuset i Västervik utmärker sig med att vara allra bäst på att förebygga trycksår, samt att de har minst överbeläggningar i kategorin mellanstora sjukhus. Kostnaderna för vård är låga, och väntetiderna är korta vilket betyder att de har lyckats att skapa en vårdmiljö som fungerar optimalt. De är även experter inom stroke- och njursjukvård. De rekommenderas särskilt när det gäller dessa kategorier av vård, för dig som behöver det.

Västerviks sjukhus har hamnat på första plats i rankningarna för andra gången, och de är väldigt nöjda med resultatet. Landstingsdirektören Ingeborg Eriksson var noga med att påpeka att Kalmar län har väldigt bra vård över lag, och gratulerade sjukhuset i Västervik för utmärkelsen. Sjukhuset passar dig som bor söderut i Sverige, och särskilt om du behöver vård för njurproblem eller råkat ut för en stroke. Akuten är dessutom väl bemannad vilket innebär kortare kötider och snabbare vård för patienter som söker akut sjukvård. Det är självklart mer än bra – det räddar liv, och det är glädjande att se exempel på välfungerande akutsjukvård.

Valet av sjukhus är personligt

Även om listor av bästa sjukhus av seriösa tidningar som Dagens Medicin kan ge en fingervisning om de bästa sjukhusen i Sverige så är det fortfarande individuellt vilket sjukhus du som läsare anser vara bäst. Det kan bero på bemötande, vilken läkare du får bäst kontakt med, och en rad andra faktorer. Givetvis är det bra om sjukhusen presterar väl i olika mätningar, men du som patient har sista ordet när det gäller valet av sjukhus. Även tillgänglighet, närhet och geografisk plats spelar stor roll, och om du bor långt borta är det kanske onödigt att resa längre sträckor enbart för vård. Vår sjukvård är oerhört kompetent överlag i Sverige.

Sammanfattning

De bästa sjukhusen enligt Dagens Medicin var alltså Norrlands universitetssjukhus, Capio S:t Görans sjukhus samt Västerviks sjukhus. Dessa tre utnämndes som vinnare i tre olika kategorier: bästa universitetssjukhus, bästa mellanstora sjukhus samt bästa mindre sjukhus. Dagens Medicin är ledande inom nyhetsbevakning gällande sjukvård i Sverige, och de riktar in sig specifikt på personer som arbetar inom vården. De har gedigen kunskap och de bedömer sjukhus utifrån flertalet kategorier. Patienternas nöjdhet, medicinskt kunnande samt väntetider, är några av dem. Det som är bra att komma ihåg är dock att vård är personligt, och alla har olika preferenser. Det spelar även roll hur väl man blir bemött.